Een jaar innoveren samen met Marant.

#Hoe koppel ik ICT-innovatie, mijn visie en Muiswerk aan mijn school en haal ook nog mijn diploma I-Coördinator? Zo dus! Veel leesplezier#  (Met deze woorden open ik mijn afstudeer/onderzoeks/reis-verslag en tevens innovatieplan voor mijn school).

Afgelopen woensdag was de laatste bijeenkomst van de opleiding I-Coordinator bij Marant en het leek mij nu een goed momIMG_0689ent om eens terug te kijken op een zeer bewogen jaar.      12 maanden waarin veel is gebeurd bij mij en op mijn school. Eigenlijk was de ontwikke-ling al wel eerder in gang gezet, want een jaar geleden waren we op De Ommezwaai net begonnen met het iPadproject voor onze kleuters. Een project wat ik heb georgani-seerd en begeleid. (zie voor een uitgebreid verhaal hierover het boek #SMIHSO).

Het was mijn eerste echte doelbewuste stap op weg naar een onderzoekje naar de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs. Ik had wel een idee wat je met ICT kon bereiken, maar dit was nog niet gekoppeld aan een echte visie op een groter doel. Iets wat gedurende mijn leerproces helderder is geworden.

De bijeenkomsten met mijn medecursisten en begeleiders Saskia, Frank en Bob hebben deze focus zeker aangebracht. Niet alleen werden daar  nieuwe leervormen geïntrodu-ceerd: zoals design thinking en peerScolar, met name werd daar je kritisch denkvermogen gescherpt. Dit heeft mij geholpen met het helder krijgen met wat ik zie als een kans op mijn school om het onderwijs te personaliseren. Want daar had ik inmiddels wel helderheid over, de enige manier om het onderwijs dichter bij de leerling te brengen is om de leerling (mede) aan het stuur te krijgen van zijn leerproces.

Omdat wij op school wel een bijzondere doelgroep hebben, leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen en hierdoor specifieke onderwijs-behoeften, is het belangrijk dit personaliseren goed af te stemmen op de mogelijkheden van onze leerlingen. Omdat zij veel moeite hebben met metacognitieve vaardigheden, noodzakelijk voor zelfsturing, zal de leerkracht bij ons dit ‘stuur’, zeker in het begin, nog in de hand moeten hebben. Op sommige onderdelen zal zij/hij het ‘sturen’ op kunnen schuiven naar begeleiden of zelfs coachen.
Dit uitgangspunt heb ik meegenomen in mijn innovatie-onderzoek. Wat ook belangrijk is bij een innovatie met ICT is dat je kijkt naar alle elementen die meespelen: het zogenaamde Vier in-Balans-Model van Kennisnet. Dit heb ik gekoppeld aan een SWOT om zo mijn school in beeld te krijgen. Hieruit kwam voort dat met name de ICT-geletterdheid van het team beperkt is en ook de visie bij hen niet veel verder komt dan het ‘klaslokaal’. Wat overigens begrijpelijk is, want het lesgeven aan deze leerlingen is al topsport op zich. Maar, ondanks diverse interventies van mijn kant om een gesprek te voeren over ‘Het Doel van het Onderwijs’, heeft dit te weinig teamleden aan het denken gezet. Jammer, maar wel een uitgangsgegeven waar ik verder mee moest.

Het was voor mij duidelijk: wil ik met mijn school de richting van gepersonaliseerd  onderwijs op gaan dan moet dit in kleine stappen. Waarbij niet te veel gevraagd  wordt van de digitale vaardigheden van de leerkracht en het daarnIMG_0541aast direct van invloed moet zijn op de ontwikkeling van leerlingen. Want wilde ik  leerkrachten eigenaar laten zijn van deze innovatie dan moeten ze dit terug zien in de klas. (Zie ook een eerdere blog van mij over eigenaarschap).

Zo ben ik terechtgekomen bij Muiswerk. Dit digitaal lesprogramma biedt naar mijn mening alle mogelijkheden om het onderwijs bij ons op school te personaliseren, waarbij de rol van leerling en leerkracht steeds kan verschillen. Ik ben me volkomen bewust van het feit dat het inzetten van Muiswerk maar een klein stapje is, ook de titel van mijn afstudeerwerkstuk, maar soms moeten er eerst kleine stapjes gezet worden. Voor een ‘disruptive innovation’ (naar de titel van een boek waar ik zeer door geïnspireerd ben geraakt), is het op mijn school ‘een brug te ver’.

voorkant

We zitten nu aan het begin van dit innovatie-proces, een aantal leerkrachten voelen zich eigenaar, leerlingen zijn gemotiveerd, ouders geïnteresseerd. We gaan dit traject nauwkeurig volgen en verder implementeren, waarbij er misschien soms een stapje teruggezet moet worden. Als we daarna maar wel weer twee vooruit gaan. Ik doe mijn best om dit te bewerk-stelligen en hou jullie op de hoogte, onder andere via deze blog of op twitter.

 

 

P.S. Wil je het bovengenoemd verslag ontvangen, stuur mij een bericht via twitter @atpvanbergen of een mail atpvanbergen@ziggo.nl, dan stuur ik je het in pdf toe.

Advertenties